Xoves 3 de xaneiro de 2019 ás 12:00 h. Colaboración económica: socios 1 euro | non socios 4 euros