Sábado 27 de outubro de 2018 ás 20:30 h. Banda de Música de Lousame, Banda de Música de Catoira e Banda Municipal de Música de Boiro.